Katalog arcybiskupów gnieźnieńskich - Pierwsze/Najstarsze

Katalog arcybiskupów gnieźnieńskich

Katalog arcybiskupów gnieźnieńskich to kunsztownie i bogato zdobiony rękopis, jeden z ważniejszych zabytków piśmiennictwa polskiego o wielkiej wartości historycznej i wyjątkowych walorach estetycznych.
Jego powstanie wiąże się z działalnością trzech ważnych postaci w historii Kościoła – kronikarzem Janem Długoszem, zleceniodawcą Piotrem Tomickim, biskupem krakowskim, dyplomatą i politykiem, słynnym mecenasem sztuki, a także wybitnym renesansowym iluminatorem Stanisławem Samostrzelnikiem, zakonnikiem w podkrakowskim opactwie Cystersów w Mogile.

Kodeks przedstawia sylwetki arcybiskupów gnieźnieńskich oraz biskupów krakowskich. Informacje na temat rodów, działalności oraz kościelnych fundacji dostojników podkreślają ciągłość sukcesji i rangę dwu najwyższych urzędów w polskiej hierarchii kościelnej. Wymowę tekstu Długosza wzmacnia niezwykła oprawa ikonograficzna autorstwa Stanisłąwa Samostrzelnika, którą tworzą uroczyste wizerunki biskupów w szatach pontyfikalnych, ich świętych patronów, ale także m.in. krajobrazy i roślinne bordiury ornamentalne.

Wykłady towarzyszące pokazowi

  • Anna Wyszyńska, O miniaturach, które są i tych, których nigdy nie było 
  • prof. Antoni Ziemba i Iga Jarzewicz, Miniatury i bordiury „Katalogu arcybiskupów gnieźnieńskich”

 Pokaz odbył się 27 lutego 2016 roku