Roczniki Jana Długosza - Pierwsze/Najstarsze

Roczniki Jana Długosza

Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego zwane też niekiedy Dziejami Polski (Historia Polonica) należą do najwybitniejszych osiągnięć późnośredniowiecznego dziejopisarstwa europejskiego. Imponująco przedstawia się sama objętość dzieła oraz jego chronologiczny zakres jako syntezy dziejów Polski – od czasów legendarnych aż po rok 1480, w którym to 65-letni wówczas Długosz zmarł. Według jego własnego świadectwa żmudna praca nad spisywaniem Roczników trwała ćwierć wieku. Do czasów rozwoju nowoczesnej historiografii krytycznej w XIX w., kiedy to zaczęto dostrzegać i rozumieć tendencyjność Długosza, Roczniki i poglądy ich autora niemal całkowicie zdeterminowały wizję, nie tylko polskiej, przeszłości.

Wykład towarzyszący pokazowi

  • dr Marek Janicki, „Roczniki” Jana Długosza jako fundament tożsamości historycznej dawnej Rzeczypospolitej

Pokaz odbył się 19 grudnia 2015 roku